Följdfråga

Hej. Ni svarade på denna frågan nyligen : https://soctanter.malmo.se/fraga/9908

Jag kanske uttryckte mig fel eller så missuppfattade ni min fråga . Så jag testar igeN… det ni svarade i den tidigare frågan förstår jag.
Men det jag undrar över är att om man skall arbeta på soc med barn och unga , krävs det då att ett belastningsregister kommer socialtjänsten/kommunen (den som anställer tillhanda?? Eller detta är inget som typ Ingår i ”checklistan” när socialtjänsten nyanställer personen i enheten barn och unga?

Finns det någon handbok eller lagstiftning som talar om vad som krävs för att få detta arbetet och vilka ”punkter” som måste bockas av - exempelvis att ett belastningsregister kommer socialtjänsten / kommunen ) den som anställer tillhanda?
Eller typ ett krav på att det skall komma socialtjänsten / kommunen (den som anställer) till handa innan man får tjänsten ?

Eller detta är det inte något som det finns riktlinjer på? Finns de handbok, lag eller något ang detta så tar jag gärna del av denna.

Eller om det är så att det är upp till varje socialtjänst / komun (den som anställer) att själva bestämma om dom ska begära in belastningsregister??
Tänker om det inte finns en ”bocka av lista” på vad som ska göras så kanske det är olika från komun till komun

Hej

Kommentarer

Hej

Såklart går rekryteringen till på olika sätt i olika kommuner. Men utdrag ur belastningsregistret lämnar man till arbetsgivaren innan ett anställningsavtal upprättas, om det gäller en tjänst inom sektionen för barn och familj inom socialtjänsten.

Har du ytterligare frågor rekommenderar vi dig att du vänder dig till den kommun som du är intresserad av att veta om de har en speciell checklista som bockas av vid pågående rekrytering.

Hoppas du fått svar på sin fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter