Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för webbplatsen för Soctanter

Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Soctanter uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet "Innehåll som inte är tillgängligt" nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbtjänsten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav alternativt om du behöver information från Soctanter i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller ljudinspelning kan du meddela oss. Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till social.jour@malmo.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbtjänstens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Bristande förenlighet med lagkraven:

  • Koden följer inte html-standarden fullt ut, vilket kan ställa till det i tillgänglighetshjälpmedel.

Hur vi testat webbtjänsten

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen med verktyget Axe för automatiserad testning, samt stickprov på innehåll som behöver manuell granskning har gjorts bland annat med VoiceOver och kodgranskning.

Senaste bedömningen gjordes den 9 oktober 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 oktober 2023.