Om tjänsten

Viktig information om Soctanter på nätet

Soctanter på nätet är en del av socialtjänsten i Malmö stad. Vi hoppas att du som besöker oss ska få råd och stöd. Om vi inte kan svara på din fråga får du information om vart du kan vända dig för fortsatt hjälp.  

Vi som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det finns dock situationer när vi måste bryta tystnadsplikten. Det kan exempelvis vara när vi får information som skapar misstanke och oro om att ett barn under 18 år far illa. Det är socialtjänstens uppgift att utreda situationen och avgöra vilket stöd eller skydd det barnet eventuellt behöver.  

Om du misstänker att någon under 18 år far illa kan du själv göra en anmälan till socialtjänsten. Du behöver inte veta säkert om något är fel, utan det räcker att du känner en oro. Uppgifter om vem som anmält lämnas normalt ut till den som anmälan rör, om det är möjligt för oss att få kontakt med den personen.  

Om det i din fråga kommer fram att du eller någon annan befinner sig i en nödsituation kan detta till exempel innebära att vi kontaktar Larmcentralen 112. I så fall lämnar vi ut den information som behövs för att spåra dig via din dators IP-adress. Om vi bedömer att det behövs kan vi också göra en polisanmälan.  

Utgångspunkten är att du ska kunna vara helt anonym när du skickar in din fråga till oss. Frågan du ställer sparas och kan läsas av alla som besöker forumet. Om du ringer till socialtjänsten för anonym telefonrådgivning så sparas inte några anteckningar från samtalet.