belastningsregistret

hejsan jag undrar om man behöver lämna in sitt belastningregister till soc om man vill söka job som socialsekreterare?
är det olika mellan olika soc tjänster ?

hej hej

Kommentarer

Hej!

Följande gäller enligt polismyndigheten:

Arbetsgivaren har rätt att själv vända sig direkt till polisen och begära ett utdrag från belastningsregistret om du ska arbeta med eller inom följande yrkeskategorier:

psykiatrisk sjukvård
vård av personer med intellektuell funktionsnedsättning
vård av barn och ungdomar
tvångsvård av missbrukare

Du ska själv begära ett utdrag från belastningsregistret och visa upp det när din arbetsgivare begär det om du ska arbeta inom:

skola eller förskola
LSS (barn med funktionsnedsättning)
annan verksamhet för barn (till exempel i en förening som fritidsledare)
HVB-hem och familjehem

Ska du arbeta inom en annan yrkeskategori än de som beskrivs ovan har arbetsgivaren inte rätt att kräva att du ska visa upp ett registerutdrag. Du kan dock själv välja att visa upp ett utdrag för din arbetsgivare.

Vi hoppas att du genom detta svar fått lite vägledning

Vänligen

Soctanterna

Soctanter