Varför drar ingen i nödbromsen?

Intressant och viktig fråga https://soctanter.malmo.se/fraga/9057

Men det är väl snarare ytterst regering och riksdag man ska fråga hur de TILLÅTER att blanda ungdomar med så totalt olika problematik på ett och samma ställe.

Och så kan man förstås, som den undrande tjejen, fundera på vad handläggarna har för alternativ, varför ni inte protesterar mera och säger ifrån? Vad händer om ni säger ifrån, och vägrar göra en sådan placering?

Om det som visas i medierna i olika program verkligen stämmer, så är det ju som att vårda bråkiga lamm och bråkiga lejon på samma plats. Faller på sin egen orimlighet.

Redan för 20 år sedan visste man att det inte var bra att "vårda" människor på det här blandade sättet, med individer som har så olika behov. Ändå fortsätter det hela tiden, oberoende av färg på regering.

Någon borde dra i nödbromsen, och säga att tillsvidare så får man hitta andra lösningar. Inte vårda behövande "lamm" och behövande "lejon" på samma plats, SiS-hem.

F.

Kommentarer

Hej,

Tack för dina frågor! Soctanterna är inte ett debattforum. Vår ambition är att besvara frågor utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter