Hur kan ni skicka oss i fängelse

hur kan ni soctanter med gott samvete skicka minderåriga tjejer till SiS. Alltså ni skickar icke-kriminella småtjejer med NPF rakt in i ett fängelsesystem som är ökänt för vanvård, tortyr och sexuella övergrepp.
Hur KAN ni??

undrande tjej med NPF

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du har många frågor som handlar om placering vid SiS, Statens intuitions styrelses vård.

Vi som arbetar med frågor via soctanter på nätet kan endast besvara generella frågor, men inte frågor i individärenden.

Vi kan inte svara på varför ansvarig socialtjänst har gjort bedömningen gällande placering vid SiS boende. Vi råder dig att vända dig till barnets socialsekreterare för att få tydlig information och svar på dina frågor angående vad som har lett fram till beslutet om placering. Med andra ord vilken bedömning som lett fram till beslutet att placering ska ske på SiS.

Placeringar vid SiS är en vårdform som används restriktivt där socialnämnden gjort bedömning att det är vad som krävs vid tillfället. Vad som grundar sig på i bedömning som lett till placeringen är något som socialsekreteraren kan besvara om du är vårdnadshavare eller den som placerats.

Vi hoppas att du har fått stöd och råd för att vidare få svar på dina frågor.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter