Tack för svaret

Tack för ert förtydligande. Men i så fall fattas det ett "inte" i det ursprungliga svaret här https://soctanter.malmo.se/fraga/8767

Det borde i så fall stå:

Om någon vid något tillfälle har begått ett bidragsbrott, fått pengar från det allmänna på orättfärdigt vis och blivit dömd för det, innebär INTE att den vid ett senare tillfälle INTE kan ha rätt till ekonomiskt bistånd eller bidrag.

Man skulle också kunna skriva det så tydlig som ni gjorde i svaret till mig nu: https://soctanter.malmo.se/fraga/8773

Det sista svaret var lättare att läsa.

Undrande

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du fått ett förtydligande av svaret som gavs på en tidigare fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter