Inte eller inte

https://soctanter.malmo.se/fraga/8767

Det är svårt att förstå vad ni menar här:

"Om någon vid något tillfälle har begått ett bidragsbrott, fått pengar från det allmänna på orättfärdigt vis och blivit dömd för det, innebär inte att den vid ett senare tillfälle kan ha rätt till ekonomiskt bistånd eller bidrag."

Frågan som ställdes var ju "kan man få fortsatt försörjningsstöd efter att man har blivit polisanmäld för bidragsbrott eller är man körd?"

Är man "körd", eller finns det nya chanser att få fortsatt ekonomisk hjälp?

Undrande

Kommentarer

Hej!

Vi skall försöka förtydliga svaret. Har du vid något tillfälle fått bidrag eller ekonomiskt bistånd som du inte hade rätt till för att du lämnat felaktiga uppgifter så kan detta vara ett bidragsbrott vid det tillfället och du kan bli tvungen att göra rätt för dig. Det innebär inte att du är “körd” för att få fortsatt försörjningsstöd. Försörjningsstöd från socialtjänsten skall utgå till den som inte själv kan tillgodose sina behov eller på annat sätt få dem tillgodosedda. Försörjningsstödet skall vara det yttersta skyddsnätet för var och en av oss om vi hamnar i en ekonomisk svår situation.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter