Svårt att förstå svaret

Hej!

Jag funderar den här frågan: https://soctanter.malmo.se/fraga/8713

Det är svårt att förstår hur man ska tolka ert svar. Visst, ni ska vara neutrala, men "vanliga" människor som läser här är ju inte socionomer som ni, och frågar just för att man inte känner till hur socialtjänstlagen fungerar. Det är svårt att läsa mellan raderna vad ni egentligen menar.

Ni skriver bland annat: "Förbehållsbeloppet hos Kronofogden är högre än det bistånd som skulle kunna utgå från socialnämnden. [---] Om din vän anser att beloppet han får behålla efter utmätning är för litet bör han kontakta Kronofogden för att diskutera en justering."

Ska man tolka detta som att chanserna är mycket små att erhålla ekonomiskt bistånd från Socialtjänsten, och att rätt väg att gå istället är att få förbehållsbeloppet höjt hos Kronofogden?

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Du har tolkat svaret helt korrekt. Har en person inkomster som överstiger riksnormen samt kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och avgift för fackförening och arbetslöshetskassa anses hen vara självförsörjande och har inte rätt till ekonomiskt bistånd från socialnämnden. Riksnormen fastställs årligen av regeringen.

Vi arbetar inte inom Kronofogdemyndigheten, men antagligen kan en person inte få förbehållsbeloppet höjt. Det kan däremot finnas anledning att se över så att kronofogden har rätt uppgifter om de omkostnader personen har som kronofogden tar hänsyn till vid deras beräkning hur mycket de kan ta vid en utmätning.

Olyckligtvis kom inte länkarna, som vi hänvisade till, med i föregående svar. Detta är nu tillrättalagt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter