Småbarnsfamilj i kris, kan de få soc trots swish?

Hej!

Jag är orolig för min vän som är i djup ekonomisk kris och har tre små barn under 6 år. Han kämpar som fan för att få ihop det, är ensamstående och jobbar på timmar i vården, har en hyra på 8500, pga. bostadsbrist, det fanns inget billigare alternativ. Har haft det svårt länge ekonomiskt och har också lite skulder hos kronofogden. Jag och en vän har under de senaste två åren samlat in pengar för att de ska få ekonmin att gå ihop då det oftast är 0 kr kvar när hyran är betald. Så vi samlar återkommande in till mat, blöjor, medicin, kollektivtrafikbiljett, internet, hyra, elräkning, osv. Sen november-december har elräkningen varit på mellan 2500 och 6500 då den höjts med 300% i deras elområde i Västra Götaland. Denna månaden ut skulle bli 11800 men blir bara 6100 för kronofogden gjorde en "löneutmätning" och drog 5700. Så det som finns är 6100 lön, 3000 barnbidrag, 2500 bostadsbidrag = 11 600
Men en hyra på 8500 och en elräkning på 5800 och ytterligare räkningar gör att de blir back direkt 3500. Och inga pengar till mat eller något annat.

Pga. Skyddad identitet är det häller inte enkelt eller i många fall inte ens möjligt att ta lån eller ta köp på faktura eller avbetalning.

Då jag samlat in pengar till familjen kom jag i kontakt med en stiftelse som stöttade familjen genom att betala för två hyror (dec, jan) och en elräkning (dec) och 6000 in på kontot som direkt gick till nästa elräkning för jan.

Min vän har inga bra tidigare erfarenheter av soc och kännt sig utsatt både för rasism och transfobi o inte känt sig väl behandlad eller lyssnad på. Han tänker att det inte finns en chans att få hjälp från soc både pga alla swishbetalningar som tagits emot under insamling av pengar och för pengarna från stiftelsen. Men min andra vän som är jurist har nämnt för mig en gång att bara en kan redovisa vad swish, stiftelse-pengar använts till så ska en kunna få pengar från soc. Detta är alltså min fråga, kan de få hjälp från soc ekonomiskt? Om han redovisar vad swish och stiftelse-pengarna gått till?

Milou

Kommentarer

Hej!

Ditt engagemang för din vän är beundransvärd och han kan verkligen vara lycklig över det stöd du står för.

Socialtjänsten står för det yttersta skyddsnätet för människor som på ett eller annat sätt har hamnat i bekymmer. Enligt socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning.

Din vän har utmätning på lön från kronofogden. Därmed har han förutom de problem du anger inte stora möjligheter att ta lån. Det är heller inget att rekommendera för att tillgodose det dagliga livet.

Vid löneutmätning räknar Kronofogden ut ett förbehållsbelopp som din vän har rätt att behålla efter utmätning på lönen. Det skall täcka boendekostnad och övriga levnadskostnader för honom och hans barn. Förbehållsbeloppet hos Kronofogden är högre än det bistånd som skulle kunna utgå från socialnämnden. Du kan gå in på länk till Kronofogden:

https://kronofogden.se/nagon-har-ett-krav-mot-dig/kravet-ar-faststallt--...

Du kan också se på Socialstyrelsens hemsida om riksnormen som kan utgå från socialnämnden. Utöver riksnormen kan kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, fackföreningskostnader och arbetslöshetsförsäkring utgå.

https://hjo.se/globalassets/dokument/ifo/ovrigt/ekonomiskt-bistand.pdf

Om din vän anser att beloppet han får behålla efter utmätning är för litet bör han kontakta Kronofogden för att diskutera en justering.

Din vän har naturligtvis alltid rätt att göra en ansökan om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten i den kommun han bor. De kommer då öppna en utredning och beräkna hans eventuella rätt till bistånd och fatta ett beslut. Generellt räknas swishinsättningar som en inkomst dock bedöms alla ansökningar individuellt. Han har rätt till ett skriftligt beslut som kan överklagas till förvaltningsrätten om beslutet inte är till din väns fördel.

Hoppas du har fått någon ledning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter