Nytt intyg, ny förutsättningslös prövning?, nr 2

Tack för ert svar: https://soctanter.malmo.se/fraga/8371

Jag var lite otydlig i min fråga så jag ställer den igen:

Om en person gör en ny ansökan och till den ansökan bifogar ett helt nytt intyg, måste det då inte göras en ny och förutsättningslös prövning utifrån den nya aktuella ansökan?

Vad gäller rent generellt?

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Det är svårt att besvara frågan då vi inte har kännedom om ärendet i sin helhet. Soctanterna går inte in i enskilda ärenden utan ger generella svar.

Som vi tidigare skrivit är det bäst att ta upp sina frågor och funderingar med ansvarig handläggare eller dennes chef.

Du kan läsa mer om färdtjänst och riksfärdtjänst på 1177. På följande länk Färdtjänst - 1177 Vårdguiden

Vänligen

Soctanterna

Soctanter