Nytt intyg, ny förutsättningslös prövning?

Hej!

Jag läste detta https://soctanter.malmo.se/fraga/8361

Frågan här är väl om det går att komplettera med ett intyg efter att Förvaltningsrätten sagt nej p.g.a. att det fanns en otydlighet.

Går det verkligen inte att rätta till detta på ett enkelt sätt med ett läkarintyg som förtydligar. Och att kommunen måste pröva frågan förutsättningslöst, om personen gör en ny ansökan tillsammans med det nya intyget?

Det är väl det som frågeställaren funderar på, om jag förstått rätt.

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Det är svårt att besvara frågan då vi inte har kännedom om ärendet i sin helhet. Soctanterna går inte in i enskilda ärenden utan ger generella svar.

Som vi tidigare skrivit är det bäst att ta upp sina frågor och funderingar med ansvarig handläggare eller dennes chef.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter