Forts på ” Rätt och riktigt i processen att överklaga beslut. Och när är något medicinskt styrkt?”

Hej igen
Åter igen vill jag bara säga att jag vet att detta inte är rådgivning i individuella ärenden och det är inte det jag är ute efter heller. Jag vill mer bara få en uppfattning om detta är korrekt eller inte, och om inte hur jag ska gå vidare.
Känner mig helt utlämnad till denna personen och även fast jag ber om hjälp eller vägledning men nedan kan ni se hur det bemöts.

Jag följde ert råd där ni skrev följande;
”Gällande din fråga om vilka handlingar som behövs är det viktigt att du pratar med din handläggare som kan förklara för dig vad som krävs för att intyget ska vara tillräckligt.”

Detta är då gällande återkommande ansökningar för resa med Riksfärdtjänst.
Har tidigare varit beviljad liggande transport men plötsligt förändrades det.
Och i en överklagan skrev förvaltningsrätten att det inte med någon tydlighet framkommer varför jag är i behov av liggande transport.

Min läkare skrev då ett intyg som svarar på just det och ändå hänvisar handläggaren till att det inte är medicinskt styrkt och hänvisade till den domen. Men att det nya läkarintyget svarade på förvaltningsrättens undran var oväsentligt.
Resan godkändes i specialfordon, men avslog liggande transport vilket är detsamma som att avslå resan vilket handläggaren vet, eftersom jag inte kan resa sittande så länge.

Efter att ha läst ert förra svar kontaktade jag handläggaren och förklarade att varken jag eller min läkare förstår vad det är de är ute efter.
Uppenbarligen något mer än det Förvaltningsrättens dom pekade på, men om de inte kunde vara tydligare så förstår jag inte hur det ska vara möjligt att ge handläggaren det som de anser vara vad som krävs för att det ska klassas som medicinskt styrkt.
Nämnde att jag fått rådet att kontakta handläggaren för att få hjälp att tydliggöra vad de kräver.

Svaret var kort och hårt
”Myndighet kan vara behjälplig vid en överklagan, och detta innebär att handläggare endast fattar pennan, om sökande inte kan skriva på egen hand.”

Om varken jag eller min läkare kan förklara tydligare, och läkaren inte alls förstår varför man fortsätter säga att det inte är medicinskt styrkt, och handläggaren inte har något som helst intresse utöver att ”fatta pennan, om sökande inte kan skriva på egen hand” hur ska jag någonsin kunna slippa stånga denna väggen?

Vid varje avslag (även de som varit avslag med hänvisning till felaktiga lagar och domar) är de otroligt noggranna med att säga att de vid varje ansökan har rätt att göra en ny bedömning.
Detta känns som att man på myndighetsspråk säger att sök du, men vi kommer avslå.

Och har ändå fått rätt i förvaltningsrätten också, men då hade ju resedatumet passerat sedan länge.

Är det verkligen korrekt av en handläggare att vara så likgiltig när jag och min läkare ber om vägledning?

Ledsen om jag babblar på, men har hållit på i snart 3 år med denna striden. Det är 3 år som jag inte kunnat åka och hälsa på min syster och syskonbarn.
Och vänner också, men systern är såklart viktigast.
Är så ledsen och är så nära att ge upp, men min systen försöker hålla mig flytande. Hon håller mitt hopp uppe att en vacker dag vinner jag och då kan jag komma när jag vill.

Så ja, summasumarum, vad ska jag göra?
Agerar handläggaren korrekt?
Kan jag bestrida/överklaga på något annat sätt än förvaltningsrätten som alltid innebär att resedatumet redan passat?

Snälla hjälp mig

Den eviga striden

Kommentarer

Hej,

Vi förstår att situationen är påfrestande för dig, särskilt eftersom den pågått under flera år. Vi kan inte bedöma om en enskild handläggare har agerat rätt eller fel. Upplever du att du blivit felaktigt bemött eller att handläggare inte agerat korrekt i ditt ärende kan du alltid be att få prata med dennes chef.

De bistånd du ansöker om hos kommunen och som du får avslag på överklagas och prövas i Förvaltningsrätten. Så ser ärendegången ut.

Något tydligare svar kan vi dessvärre inte ge dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter