Råd till "Ska jag ge upp?"

Svar till https://soctanter.malmo.se/fraga/8267

Det går alltid att prata med sin psykolog och diskutera vad psykologen ska skriva i journalen. Man kan komma överens om att bara skriva det allra nödvändigaste. Resten kan psykologen skriva som minnesanteckningar istället, och dem lämnas inte ut.

Så fortsätt prata med psykologen.

Eller om du inte känner dig trygg med det så kan du istället vända dig till någon som inte har journalplikt, t.ex. en präst eller diakon. En präst har absolut tystnadsplikt (viket betyder att prästen aldrig får föra några uppgifter vidare) medan en diakon har liknande anmälningsplikt som psykologen. Däremot har varken präster eller diakoner journalplikt - de skriver inte journaler.

Bär inte allting själv, fortsätt prata med någon som du känner förtroende för.

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Tack för att du bryr dig och engagerar dig!

VI instämmer i ditt fina råd till “Ska jag ge upp”.

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter