Ska jag ge upp?

Hej! Jag har länge mått dåligt (bl.a. depression och utmattning). Jag tror att mycket av mina problem bottnar i min dåliga självkänsla och osäkerhet på mig själv. Känner mig osäker på när jag ska säga stopp och när det är ok att vila. Jag har försökt att alltid ställa upp både hemma och på jobbet och sen så kraschade jag.

Jag berättade om mina problem för en psykolog som nu gjort en orosanmälan angående mina barn. Kan det leda till att dom kan kräva att läsa min journal? Mina barns mående kommer såklart före mitt och gör dom bedömningen att jag är olämplig så vore det ju såklart en personlig tragedi för mig som gett lite för mycket av mig redan men jag vill såklart att mina barns behov går före mina. Tankarna går dock ibland till att det kanske är bättre att jag inte säger så mycket mer till nån psykolog. Att jag sluter mig igen och fortsätter bära mitt jobbiga inom mig igen. Jag har ju lyckats i 20 år. Borde ju kunna trycka in det i 15 år till. Då när barnen är vuxna kanske jag kan söka hjälp igen utan risken att skada nån annans mående?

Har ni några råd till mig?

Ska jag ge upp?

Kommentarer

Hej!

Vad bra av dig att du ändå öppnat upp för en psykolog kring ditt mående!

Vi förstår att det kan kännas jobbigt och konstigt att din psykolog har gjort en orosanmälan till socialtjänsten gällande dina barn. Du skriver att dina barns välmående är prioriterat hos dig.

Om en person som lyder under anmälningsplikten kommer i kontakt med en person som har barn, och det finns en oro kring barnens situation, så måste den personen göra en orosanmälan. En orosanmälan behöver inte vara något negativt. Även om det är svårt så är det bästa att försöka se det som en möjlighet att kunna få vidare hjälp.

När en orosanmälan är gjord så gör socialtjänsten en förhandsbedömning. Det är ett möte där man går igenom anmälan med vårdnadshavare och barn. Därefter fattar man beslut om man behöver inleda en utredning för att titta närmre på barnens och din situation, eller att man inte är så pass orolig att en utredning behöver öppnas. Det är endast om man har en öppen utredning på barnen som socialtjänsten kan begära in dina journaler om man anser att det är av vikt för att kunna säkerställa att barnen och/eller du har det stödet ni behöver.

Det bästa är att alltid söka hjälp om man mår dåligt. Risken är att man kan bli sämre i sitt mående om man trycker tillbaka problemen.

Vi hoppas att situationen löser sig till det bästa för dig och dina barn!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter