Vad gäller om mitt barn skaffar ett jobb och parallellt hos Komvux läser in de ämnen som denne inte fått godkänt i?

Hej,

Tack för att ni finns här med era raka och konkreta råd och svar.

Det här året har ju på många sätt varit ett svårt år för gymnasielever, särskilt i årskurs tre. Det är nog så att inte alla gymnasieskolor har lyckats leva upp till förväntningarna och därmed finns elever som inte kommer att nå godkänt i alla ämnen.

Jag har en följdfråga till inlägget https://soctanter.malmo.se/fraga/3592 .

Vad gäller om mitt barn skaffar ett jobb och parallellt hos Komvux läser in de ämnen som denne inte fått godkänt i? Syftet är att uppnå högskolebehörighet, inte att ändra yrkesinriktning (om nu detta har någon betydelse för bedömningen).

Jag kommer ju stötta mitt barn på alla sätt och vis, men här handlar det om vad som faktiskt krävs av mig.

Tack för svar.

Förälder som undrar

Kommentarer

Hej!

Tack för feedback! Vi är glada att vi kan hjälpa medborgarna med råd.

Vi uppfattar det som att frågan gäller vilket ekonomiskt ansvar som ligger på dig som vårdnadshavare i det fall sonen skaffar ett arbete och samtidigt studerar på Komvux.

Enligt 7 kap. 1 § 1 st. föräldrabalken föreligger en underhållskyldighet. Föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Vid bestämmande av underhållsskyldighet skall hänsyn tas till barnets inkomster och tillgångar samt sociala förmåner (exempelvis studiebidrag). Enligt 7 kap. 1 § 2 st. föräldrabalken upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller arton år. Går barnet i skola efter denna tidpunkt är förälder underhållsskyldig under den tid som skolgång pågår, dock längst till barnet fyller tjugoett år. Med skolgång avses studier i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Förälder är enbart underhållsskyldig för den tid som barnet går i skolan. Görs ett uppehåll i studierna föreligger för perioden ingen underhållsskyldighet utan skyldigheten inträder först igen när barnet återupptar sina studier.

Gällande studier vid Komvux kan sådana i vissa situationer komma att fall inom ramen för ”annan jämförlig grundutbildning”.

Huruvida underhållsskyldighet föreligger i ert fall kommer bli en bedömningsfråga.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter