Försörjningsplikt

Hej
Min son slutade gymnasiet 20år gammal började efter sommaren studera på komvux för att få godkända betyg. Har vi då försörjningsplikt till 21år eller inte?

Vuxna barn

Kommentarer

Hej!

Så bra att din son valt att ta upp studierna. Föräldrar har försörjningsskyldighet för sina barn fram till dess att barnet fyller 18 år. Om barnet studerar på grundskole- eller gymnasienivå eller på annan jämförlig utbildning pågår underhållsskyldigheten fram till barnet gått klart skolan men som längst till barnet fyller 21 år. Eftersom din son läser på gymnasienivå på Komvux är du alltså försörjningsskyldig för honom fram tills han slutar sina studier eller till han fyller 21 år.

Vi hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter