Hur ska jag känna mig trygg att jag får en rättssäker bedömning?

Hej!

Svaret ni ger här är intressant: https://soctanter.malmo.se/fraga/7844

Å enda sidan ger ni ett tydligt svar: gåvan bör i det här fallet inte räknas som en inkomst, eftersom personen aldrig får tillgång till pengarna, bara till kursen. Och eftersom att kursen inte kan lösas in och realiseras i reda pengar.

Å andra sidan gör ni läsaren osäker genom att hänvisa till att det alltid görs en individuell bedömning. Och att det bästa är att ta upp frågan med handläggaren.

Socialtjänstlagen är en s.k. "ramlag" som ska ge möjlighet till individuella bedömningar, för att stödja individen på bästa sätt. Det är väl intentionen? Och det är ju bra att lagen ger möjlighet att ta hänsyn till den hjälpsökande individens specifika behov och situation.

Men baksidan verkar vara att det blir väldigt rättsosäkert. Individens rätt blir till stor del beroende av om den enskilda personen kan tala för sig på ett bra sätt, och förklara på ett sätt som handläggaren förstår. Och att handläggaren verkligen har tid och lägger ner energi på att förstå personens situation till fullo.

Jag undrar om det finns någon forskning på det här? Hur vanligt är det att en individuell bedömning som egentligen är till för att stödja individen istället blir till rättsosäkerhet och godtycke i bedömningen?

När det inte finns några klara besked, något rätt eller fel, utan allt är tolkningar så blir man ju som enskild individ väldigt utsatt och i händerna på den enskilda handläggaren.

Och handläggaren i sin tur blir klämd av alla besparingskrav och den tidsbrist som är vardag för handläggarna idag, som också kan påverka bedömningen.

Finns det någon forskning som undersöker rättssäkerheten kontra godtycket i socialtjänstens individuella bedömningar?

Och får handläggarna någon hjälp i sin arbetsvardag för att motverka godtycke? (Utan att för den skull bli för stelbenta, för det är ju det andra diket.)

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Soctanter på nätet är en rådgivningsfunktion kring ärende av social problematik. Vi kan därför inte ge svar på hur ett visst ärende kommer prövas eller bedömas ute på landets socialtjänster. Genom att informera om Socialstyrelsens riktlinjer för socialtjänstens arbete och handläggning samt förklara vad lagen säger kan vi bäst hjälpa våra besökare.

Du har läst en av de frågor som vi tidigare har besvarat och undrar kring socialtjänstens resonemang kring rättssäkerhet när socialtjänsten gör sina bedömningar samt efterfrågar aktuell forskning. Vi får många frågor liknande din, som rör dessa teman. Även om dessa resonemang och frågor är intressanta är de tyvärr inget som vi har möjlighet att fördjupa oss i då det inte är den typen av forum vi bedriver. Om du är intresserad av att veta mer om hur socialtjänsten gör sina behovsprövningar hänvisar vi dig i första hand till Socialstyrelsens webbsida. Är du intresserad av forskning kring aktuella sociala problem, rättssäkerhetsaspekter och liknande kan du säkert hitta mer genom att söka i forskningsdatabaser.

Lycka till!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter