Räknas en truckutbildning i julklapp som gåva?

Hej!

Min dotter är långtidsarbetslös och blev strax före jul beviljad försörjningsstöd.

I julklapp gav jag henne en betald 2-dagars utbildning för truck (ca 2 700 kr), allt för att försöka få henne snabbare in på arbetsmarknaden igen.

Truckkursen kommer betalas direkt av mig så hon får alltså inte tillgång till pengarna själv, bara själva utbildningen.

Hon är ändå orolig att detta skall påverka hennes försörjningsstöd. Behöver hon oroa sig?

Mamma

Kommentarer

Hej!

Vad fint att du stöttar din dotter till att förbättra sina möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden.

Vid en ansökan om försörjningsstöd gör socialnämnden en bedömning av om den enskilde kan tillgodose behov genom egna tillgångar och nämnden bör endast beakta sådana tillgångar som den enskilde faktiskt kan förfoga över. När det gäller gåvor så räknas de som inkomst vid beräkningen av försörjningsstöd om personen kan förfoga över gåvan och som lätt kan realiseras.

Utifrån det du beskriver, att du använder dina egna pengar till att köpa en utbildning till din dotter och att din dotter aldrig får tillgång till dessa pengar, bör ju därmed inte gåvan räknas som en inkomst. Detta utifrån att din dotter inte kan förfoga över pengarna och att de går till en utbildning, något som inte kan realiseras.

Utifrån att det finns en individuell behovsprövning vid en ansökan om försörjningsstöd är dock det bästa att din dotter kontaktar sin handläggare för att få ett besked i just hennes situation.

Vänligen

soctanterna

Soctanter