Kontroll vs tillit

Tack för ert svar: https://soctanter.malmo.se/fraga/7270

Ja, jag förstår att ni sätter punkt. Eftersom det antagligen inte finns någon sådan skrivelse i lagen.

Svårigheten med socialtjänstlagen verkar vara att den är utformad för att hjälpa individer som befinner sig tillfälligt i svåra sociala och ekonomiska situationer - den är skriven för att stödja och hjälpa ärligt kämpande människor - men att socialtjänsten idag brottas allt mer med att stävja individer och nätverk som systematiskt försöker utnyttja systemet, trots att de inte har rätt till det biståndet.

Kan det vara så? Och hur ska egentligen socialtjänsten kunna skilja på vem som är vem? Riskerar inte socialtjänstens brist på tillit att drabba oskyldiga ärligt kämpande människor, så att de kommer i kläm?

Och vad kan vi göra åt det?
Och vem kan göra något, i den frågan?

Fundersam

Kommentarer

Hej!
Soctanter på nätet är ett forum där enskilda kan få hjälp och vägledning i frågor rörande socialtjänsten. Soctanter är inte ett diskussionsforum, vill du diskutera får du vända dig till andra forum på nätet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter