Hur ska man våga tala med den man är rädd för?

Hej!

Ni skriver " Vi tror att detta [att återkoppla till den myndighet som man upplever sig dåligt bemött av] kan vara ett sätt att förändra myndigheters agerande, att berätta om de fel man själv upplevt. Vi håller med om att information och tid för samtal är effektivt för att skapa förståelse för varför man får de beslut man får." ( https://soctanter.malmo.se/fraga/6651 )

I den bästa av världar är det ju så att ett samtal mellan två jämbördiga människor kan leda till större förståelse mellan varandra. Problemet här är att det finns en maktobalans i relationen, och det är inte säkert att socialsekreteraren: 1. Har möjlighet att ta sig tid till detta samtal/möte. 2. Har möjlighet att ta till sig kritiken på ett konstruktivt sätt.

Eftersom socialtjänsten är en slimmad organisation, och eftersom socialsekreterare ofta får utstå mycket ovett från frustrerade människor så kan det naturligt finnas en tendens till att all kritik rinner av en, och att man inte tar åt sig av det klienten försöker säga.

Det behövs alltså ofta någonting annat än att vända sig till den socialsekreterare som man känner sig dåligt bemött av. Eftersom det kan vara väldigt svårt att ta mod till sig och prata med en person som man kanske är rädd för, och som har tolkningsföreträde i vissa viktiga bitar av ens liv.

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Att det finns en inbyggd obalans i relationen mellan klient och socialsekreterare, är något som vi tror att alla socialsekreterare är medvetna om och försöker förhålla sig ödmjuka inför. Den obalansen är svår att arbeta bort helt och hållet. Att vända sig till en myndighet, det vill säga ens socialsekreterare eller socialsekreterarens chef, för att lämna klagomål är bara ett sätt att agera. Det finns också andra möjligheter. Som du säkert har sett i våra andra svar kan man vända sig till IVO (inspektionen för vård och omsorg) eller till klagomålsenheten i Malmö stad.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter