Långbänken BBiC och en fråga om kommunikation.

Hej!
Trots att soctanterna på nätet anser att frågan om BBiC (är en vetenskaplig utredningsmetodik eller inte) inte hör hemma i deras forum så publiceras den ändå utan att riktigt svara på frågan Ja eller Nej. Att frågeställaren med största sannolikhet vet svaret själv är nog ingen vågad gissning och finner säkert ett nöje i att driva med motparten som denne sannolikt tidigare har lidit nederlag mot. Vilket rimligtvis soctanterna också förstår, det uppstår väl bara mer uppgivenhet och frustration att inte bli bemött som också en annan frågeställare ger uttryck för.

En annan frågeställare frågar om det inte finns rättigheter att få svar på klagomål som lämnats in till chefen för att få en förklaring.

Jag instämmer själv också utifrån mina egna upplevelser att kontakten med socialtjänsten många gånger är värd att kritisera. Det är framförallt dålig kommunikation. Jag har inga egna teorier om varför det är på det viset men min bestämda uppfattning är att människor skulle få bättre förståelse för socialtjänstens arbete och arbetssätt om de tog sig tiden att förklara vad det är som händer och vad de gör med den information de får in och hur de dokumenterar saker.

I mitt eget ärende hos Socialtjänsten kom hjälpen oväntat från socialsekreteraren som utförde utredningen. Socialsekreteraren rankar jag som en av de viktigaste människorna i mitt liv som fått en avgörande betydelse för min egen framtid.
Jag noterade nämligen att soctanterna i ett av svaren hänvisade till att det är viktigt att man lämnar sin synpunkt till den person det berör, det vill säga socialsekreteraren.
Även om det låter helt orimligt så fanns hela förklaringen i det man minst anade konstigt nog.

Varför inte tillåta kritiska frågor i forumet och låta det vara en del av forumet och faktiskt bemöta frågor mer ingående kring t ex rättssäkerheten och metoder? Om soctanterna har kunskapen av den typen av frågor bör det inte vara mer tidskrävande att svara på en sådan fråga som en fråga som gäller sociala problem.
I långa loppet skulle kanske tid, pengar och energi sparas för alla om det vore så, som sedan kan läggas på att lösa sociala problem istället. Ett litet steg i ett forum kanske sprider sig som ett bra exempel i verkligheten sedan. :)
Lejonparten av alla som klagar hos tillsynsmyndighet får ett nej. Ett nej innebär inte att socialtjänsten ändå gjort övertramp i sin myndighetsutövning.

Långa bollar på Bengt

Kommentarer

Hej!

Soctanter på nätet är, precis som det står på forumets förstasida, ett forum där enskilda kan ställa frågor som rör social problematik exempelvis missbruk, hemlöshet, barnavårdsärenden eller ekonomi. Det Soctanter erbjuder är en förklaring vad lagen säger och en hänvisning till att söka vidare kunskap. Soctanter kan också ge information om olika typer av insatser och hjälp. Vi försöker också visa förståelse för enskildas problem och frågor och hjälpa våra frågeställare vidare i hur de kan hantera sin situation.

Det kan säkert vara så som du skriver att vissa frågeställare bär på frustation efter att ha mött och blivit bemött av myndigheter på ett sätt som de upplever som kränkande. Vi kan bekräfta att det såklart måste vara en jobbig upplevelse, men uppmuntrar samtidigt till att ta det med den myndighet som man anser sig blivit felaktigt behandlad av. Vi tror att detta kan vara ett sätt att förändra myndigheters agerande, att berätta om de fel man själv upplevt. Vi håller med om att information och tid för samtal är effektivt för att skapa förståelse för varför man får de beslut man får.

Självklart är kritiska frågor tillåtna, men ibland kan Soctanter helt enkelt inte ge de svar eller bemöta det som frågeställaren kanske önskar. Gällande den fråga som du refererar till har Soctanter vid flertalet gånger informerat om att BBiC är ett dokumentationsstöd som används vid de flesta socialtjänster i Sverige, alltså inte bokstavligen en utredningsmetod. Som ett dokumentationsstöd utvärderas den kontinuerligt och det är väl ett sätt att tänka att den är rättssäker. Det kommer dock inte innebära att frågeställaren anser det vara tillräckligt för att den ska vara rättssäker.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter