Bevarande av personakter

Jag tänkte på den här frågan: https://soctanter.malmo.se/fraga/6674

Är det inte också så att om du bor i Östergötlands, Gotlands och Västernorrlands län eller Göteborgs kommun så ska samtliga personakter bevaras, i forskningssyfte?

Jag läste det i ett gammalt dokument, så jag är osäker på vad som gäller idag?

Fundersam

Kommentarer

Hej!

När Soctanter ger sina svar så utgår vi från Malmö stad, eftersom “Soctanter på nätet” är en tjänst som Malmö stad erbjuder sina invånare. Sedan är vi såklart medvetna om att även människor från andra kommuner ställer frågor till oss.

Det innebär dock att vi inte kan ge svar på hur allt runt socialtjänsten fungerar i andra kommuner. Varje kommun har rätt att ordna sin socialtjänst på det sätt som den anser vara bäst. När det gäller gallring i socialtjänstens personakter är det Socialtjänstlagen som styr detta. Det kan säkert finnas utökat intresse att bevara fler akter än för personakter födda dag 5, 15 och 25 i vidare forskningssyfte. Om du vill ha svar på vilka dessa kommuner är som eventuellt ingår i att utökat spara alla personakter för forskningssyfte råder vi dig att kontakta kommunerna i fråga alternativt kontakta SKR (Sveriges kommuner och regioner) som kan ha information.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter