Vad händer om man tackar nej?

https://soctanter.malmo.se/fraga/6451

Kan familjen tacka nej till att fortsatt medverka i utredningen? Vad händer om familjen tackar nej, och säger att de inte orkar delta?

Fundersam

Kommentarer

Hej!
Socialtjänsten kommer att fortsätta att utreda och ta behövliga kontaktar dvs. skola, sjukvård etc. Det bästa är om du samarbetar med socialtjänsten och då får du även kan ta del av vad som framkommer i utredningen. Vad utredningen utmynnar är inte möjligt att uttala sig om då detta baseras på vilken information som framkommer i utredning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter