Tacka nej för utredningen

Hej! Min fantastiska 6 åringen har sagt saker som tvingade skolan att skriva orosanmällan. Mitt barn och jag förhördes av polisen. Ärendet har lagts ner nu. Socialen var ganska påtvingande och manipulativa och tvingade mig att tacka ja till föräldrautbildningar och fler möte, hembesök ett par gånger. Allt detta har dem klämt ur mig på bara 2 timmar direkt efter jag har fått veta att anmällan skrevs och mitt barn förhördes. Hela vår familj känner sig förföljt, manipulerad, förolämpad, trakasserad och maktlös. Trots att det inte finns några bevis, inte finns några objektiva tecken på att mitt barn skulle må dåligt, tvingas vi i en fruktansvärd karusell där man inte förstår vad som är sant och vad som är mardröm. Frågan är kan man tacka nej till själva utredning. Soc får begära journaler och göra det som står i föreskrifter utan vår medverkan. Kan man tacka nej till medverkan i utredningen? Mvh.

En chockad förälder.

Kommentarer

Hej!
Som vi förstår det så har polisen lagt ner ärendet.

Utifrån den anmälan som inkommit från skolan har socialtjänsten beslutat att inleda utredning. Under utredningstiden har ni erbjudits hjälp i form av föräldrautbildning. Det har också bokats in fler möten och hembesök för att kunna slutföra utredningen.

Om det är så att ingenting framkommer som föranleder insatser från socialtjänster kommer utredningen då den är klar att avslutas och ärendet stängs ner.

Vi hoppas ni får ett bra samarbete med den socialtjänst som skall utreda ert ärende.

Hoppas vårt svar var till någon hjälp.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter