Följdfråga Byte av bostad utifrån krav av socialen

https://soctanter.malmo.se/fraga/6421

Med den bostadsbrist som är idag, är det verkligen realistiskt att få en billigare bostadskostnad om man säljer sin bostadsrätt och flyttar till något mindre?

Det är ju inte ens säkert att man kan få tag på en bostad att hyra, om man inte stått i någon bostadskö. Och en sådan hyra torde ändå vara högre än för en bostadsrätt som man ägt i 20 år.

Och om man köper en ny bostad så har man ju bundit sina tillgångar igen.

Fundersam

Kommentarer

Hej!
Vi förstår att du är bekymrad över dina föräldrars bostadssituation.

Det bästa vore om ni ställde dessa frågor till ansvarig handläggare för att få en tydlig bild av hur denne tänker att det ska bli en billigare måndagskostnad för dina föräldrar om de flyttar.

Det är svårt för oss att svara på frågor som rör enskilda ärenden. Ett tips är att fråga om du kanske kan få följa med på ett möte på socialtjänsten.

Hoppas situationen reder ut sig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter