Byte av bostad utifrån krav av socialen

Hej! Mina föräldrar är förtidspensionerande och bor i ett radhus, som de bott i 20 år och det är en femma och nu vill soc plötsligt att de flyttar för att de anser att huset är för stort? Min 24 åriga lillebror bor också hos de, och betalar en del av hyran. Hur kommer det sig att soc plötsligt kräver byte av bostadsrätt? Detta har kravet för bostadsbyte har skett i samband med mina föräldrar har fått en ny handläggare, bör det inte finnnas en viss rättsäkerhet, där olika handläggare gör samma bedömningar? De har bott här i 20 år och har alla sina sociala nätverk här och soc har tidigare aldrig haft någon problem med detta och betalat deras hyra. De mår även inte bra fysiskt och psykiskt och en flytt skulle vara påfrestande, både socialt, fysiskt och psykiskt.

En fundersam olle

Kommentarer

Hej!

Om vi förstått det rätt så har dina föräldrar förtidspension och bor i en bostadsrätt och det uppbär försörjningsstöd som komplement till sin inkomst från Försäkringskassan. Nu har deras handläggare på socialtjänsten ställt krav på dina föräldrar att de måste byta bostad för att få ner kostnaden.

Varje ansökan som skickas till socialtjänsten avseende försörjningsstöd behandlas och får ett beslut som gäller en viss beräkningsperiod. Detta prövas månadsvis och besluten är möjliga att överklaga, där Förvaltningsrätten är högre instans som prövar beslutets rättssäkerhet.

Nu känner vi inte till de omständigheter som finns i just dina föräldrars ärende men om dina föräldrar innehar en bostadsrätt är ju detta en realiserbar tillgång och med en försäljning och flytt till mindre bostad så hade de kanske kunnat bli helt självförsörjande. Socialtjänsten räknar förmodligen med den hyresdel som din bror betalar i beräkningsbilden.

Du skriver att socialtjänsten tidigare betalat deras hyra, vi vet inte om detta beror på att det funnits hemmavarande barn eller andra omständigheter men det låter helt korrekt att den nya handläggaren ser över situationen och meddelat dem att de får en viss tid, skäligt rådrum, att hitta en mindre och billigare bostad.

När en person är beroende av försörjningsstöd ställs vissa motkrav och att hitta ett så billigt boende som möjligt är ett av dessa krav.
Du kan prata med socialtjänsten tillsammans med dina föräldrar och förklara deras situation kring påfrestningen som detta skulle kunna komma att innebära. Socialtjänstens bedömning ska även innefatta dessa aspekter men detta måste då verifieras genom läkarintyg eller annat.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter