Följdfråga på: Mötet med sociala

https://soctanter.malmo.se/fraga/6376

Hej!
Bonus pappan skriver att socialen ska hålla ett samtal med en 8-åring utan närvaro med sin mamma.
Är det överhuvudtaget möjligt att en socionom får genomföra ett sådant samtal utan t ex en barnpsykolog? Finns det något krav på att samtalet videofilmas för att upprätthålla rättssäkerheten?
Soc verkar ju allmänt kända för att tolka och tycka hej vilt i sina utredningar om det inte är fejk news på TV och i tidningar...

Funderaren

Kommentarer

Hej!
En socionom kan genomföra samtal med barn med eller utan annan professionell inom området yrkesperson. Krav på att samtalet skall dokumenteras genom videofilmning finns inte.

Dina åsikter om socialtjänsten väljer vi att inte kommentera.

Alla utredningar som görs inom socialtjänst och andra myndigheter skall bygga på objektivitet. Socialtjänstens beslut kan alltid prövas av rättslig instans. IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, utför tillsyn av socialtjänsten och skall påtala felaktigheter när sådant begåtts av myndigheten.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter