Mötet med sociala

Hej, Pappa här, jag har en bonus dotter på 8år som har ljugit om mig för skolsköterskan, och nu har skolsköterskan gjort en orosanmälan, sedan har dottern sagt sanningen till sköterskan, Och sköterskan sa att det är gjort en anmälan så det spelar ingen roll.. Nu har dottern blivit kallad till ett möte med sociala... Och dottern vill inte, är hon tvingad att gå på möte, och får mamman följa med? Dotter har svårt att somna efter hon har fått veta att hon ska på möte med okända människor. Sedan skall mamman in på möte veckan efter... Varför inte fråga mamman först?

8 åring

Kommentarer

Hej!
Det framgår av din fråga att du är orolig för din bonusdotter och vad ett möte på socialtjänsten kan innebära för henne. Att socialtjänsten har kallat till möte beror på att de har en skyldighet att följa upp inkomna orosanmälningar och bedöma om det finns grund för oron.

Eftersom det inte framgår vad anmälan handlar går det inte att helt klart förklara anledningen till att din bonusdotter först skall träffa socialtjänsten och sedan hennes mamma först efter en vecka. Socialtjänsten har en skyldighet att samtala med barn som berörs av en orosanmälan men hur samtalen sker och om man träffar vårdnadshavare innan eller efter barnsamtalet kan variera utifrån innehållet i anmälan.

Du kan prata med din bonusdotters mamma och säga till henne att hon kan ringa socialtjänsten och berätta om din bonusdotters oro och gemensamt försöka komma överens om vad som blir bäst för din bonusdotter.

Vi hoppas att vårt svar kan vara till hjälp och att din bonusdotter får ett bra samtal med socialtjänsten.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter