Hjälp för vuxen son?

Hej!

Jag undrar över den här frågan och svaret: https://soctanter.malmo.se/fraga/6379

Finns det inte mer hjälp att hänvisa till? En person som har hoppat av gymnasiet och nu är 23 år. Frågor man kan behöva gå till botten med är ju vad det berodde på att han hoppade av?

Var det sjukdom, funktionshinder, mobbing i skolan, dödsfall i familjen eller något annat traumatiskt som hade hänt?

Vad berodde avhoppet på? Utifrån svaret på den frågan kan man sedan förstå vilken hjälp personen behöver för att komma vidare och ta sig ur sin situation.

Behöver personen samtalsstöd på något sätt, och vilka instanser finns då att vända sig till? Eller behöver personen fysisk hjälp på något sätt, och vart kan man då vända sig?

Och behöver föräldern hjälp med att kommunicera med sitt vuxna barn för att kunna sätta gränser, och var kan de då vända sig?

Finns det inte flera att vända sig till än bara Arbetsförmedlingen?

Fundersam

Kommentarer

Hej!
Soctanter på nätet är ett forum som rör socialtjänsten.
Soctanter på nätet är ett forum där enskilda kan ställa frågor kring socialtjänsten.
Det finns andra forum där du kan uttrycka ditt tyckande och kommentera kring andras livssituation.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter