Hjälp för vuxen son

Hej, jag undrar vart man kan vända sig för att få hjälp med att få ut min vuxne son i arbetslivet med praktik? Han hoppade av gymnasiet andra årskursen och är nu 23 år. Ingen inkomst, inga studier, inget jobb. Han behöver hjälp att ta sig ur sin situation. Har kontaktat Ung i Malmö som hänvisar till att han skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Känns som det bara är stopp överallt, ingen hjälp att få. Han kan ju inte ta sig ur det här själv och börja jobba heltid, får dessutom inget jobb utan avslutad gymnasieutbildning.
Vart skall vi vända oss ?

lsj

Kommentarer

Hej!
Du har frågor kring hur du kan få stöd för din vuxna son och hans väg in i arbetslivet.

Vi råder dig att säga åt din son att han ska vända sig till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har även studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa din son när det gäller möjligheterna att avsluta sin gymnasieutbildning, om han vill det.

Tyvärr finns inte mycket mer för dig att göra än att ställa krav på din son att han själv måste ta tag i sin situation. Det kan upplevas att det inte finns hjälp eftersom han nu är vuxen och själv måste ta tag i de steg han behöver ta för att klara sig nu och i framtiden.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter