Fråga om försörjningsplikt

Hej!

Det här svaret är svårt att förstå https://soctanter.malmo.se/fraga/6346

Personen undrar om hennes mamma är försörjningsskyldig gentemot henne när det gäller mat, hygien, kläder etc. Hon studerar på gymnasienivå och är 18 år.

Är svaret ja eller nej?

Fundersam

Kommentarer

Hej!
I försörjningsplikten ingår skäliga kostnader för mat, kläder, hygien etc. Så svaret blir ja.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter