Försörjningsplikt

Jag är en tjej på 18 år, har en son på 2 och ett halvt, studerar på gymnasienivå, och får min pappas underhåll in på kontot, min mamma får bostadsbidrag på 1500kr för sonen och bostadsbidrag på 1500kr för mig, ”hyr” även ett rum åt sonen för ytterligare 1500kr per månad för sonen.
Men även fast jag studerar på gymnasienivå och betalar in detta till henne så säger hon att jag är 18 och ska betala min mat, hygien osv osv själv. För att hon inte klarar att gå runt ekonomiskt annars och jag faktiskt är vuxen, hur hanterar jag detta? Ska jag betala allt mitt själv även fast jag studerar på gymnasie nivå fram tills jag är 21? Är hon försörjningspliktig? Och vad innebär det?

Dotter

Kommentarer

Hej!

Föräldrar har försörjningsplikt för sina barn tills barnen fyller 18 eller till dess att den unge har gått ut gymnasiet och då längst tills barnet är 21. Detta regleras i Föräldrabalken Kap 7 § 1. Det står även att när föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.

Du har å andra sidan försörjningsskyldighet för ditt barn och behöver söka underhållsstöd för honom från fadern eller Försäkringskassan.

Om du skulle behöva stöd i din situation kan du prata med kuratorn på din gymnasieskola.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter