Hur agerar socialtjänsten vid övergrepp i familjen?, 2

Tack för ert svar https://soctanter.malmo.se/fraga/6321

Det jag funderar på är om det är praxis att alltid göra ett omedelbart omhändertagande, innan man har utrett situationen?

Eftersom, som ni skriver, "att som barn under en längre tid ha utsatts för sexuella övergrepp av de personer som borde var de som ger trygghet är ett mycket farligt tillstånd".

Ja, det är ett farligt tillstånd. Men det är också farligt att utan förvarning bli hämtad och bortförd av okända personer, och bli placerad i en främmande miljö. Det kan ju också ge livslånga skador.

Därför undrar jag om det alltid är praxis att omhänderta barnet innan man har utrett situationen, när man fått in en anmälan om sexuella övergrepp i familjen?

Fundersam

Kommentarer

Hej

Vi hänvisar till föregående svar. Vilket övervägande som blir bäst för barnet går det inte att ge ett ge generellt svar på. Det är inte så att socialtjänsten alltid omhändertar barn innan de utrett situationen och det beror på hur situationen ser ut. Barnets skydd går alltid först. Om situationen barnet befinner sig i är farlig för barnet kan det finnas anledning att göra ett omedelbart omhändertagande.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter