Hur agerar socialtjänsten vid övergrepp i familjen?

Hej!

Jag funderar på hur socialtjänsten bör och brukar agera när de får kännedom om att ett barn/ungdom under en längre tid utsatts och utsätts för sexuella övergrepp i sin familj.

Är det alltid så att man gör ett omedelbart omhändertagande innan man har utrett situationen?

Eller kan man erbjuda den andra föräldern, som är oskyldig, att tillsammans med sitt/sina barn får bo någon annanstans?

Jag tänker att det måste bli väldigt traumatiskt om man levt i en dysfunktionell familj i hela sitt liv, och så plötsligt utan förvarning bli hämtad och bortförd. Även om man far illa i sin familj, och har levt under en akut situation under en längre tid, så är ju samtidigt familjen all den trygghet och förankring ett barn eller ungdom har (förutom andra släktingar och vänner).

Jag undrar hur det går till när socialtjänsten fått reda på att ett barn regelmässigt utsätts för sexuella övergrepp i sin familj? Vilken praxis brukar man följa? Och vad är egentligen bäst för barnet - sett ur ett långsiktigt perspektiv?

Fundersam

Kommentarer

Hej!
Du frågar hur det går till när socialtjänsten får kännedom om att ett barn utsätts för sexuella övergrepp, - utredning inleds och riskbedömning görs. Utifrån denna risk och skyddsbedömning tas beslut om insats, om placering ska göras och var.

I alla beslut som rör placering av barn behöver det övervägas vad som leder till minst skada för barnet. Socialtjänsten har skyldighet att först se i nätverket om det finns resurser där som kan möta barnets behov av trygghet och skydd. Det som du beskriver, att som barn under en längre tid ha utsatts för sexuella övergrepp av de personer som borde var de som ger trygghet är ett mycket farligt tillstånd.

Vilket övervägande som blir bäst för det aktuella barnet går inte att ge generellt svar på, risk och skydd behöver mötas utifrån de speciella omständigheter som finns i just denna familj. Att som omsorgsgivare utsätta sitt barn för sexuella övergrepp är en fullgod anledning att barnet inte ska vara kvar i den miljön. När ett omedelbart omhändertagande görs bygger på att det inte finns tid att invänta utredning, det skulle bli för farligt för barnet. Barnets skydd går alltid först.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter