Obs! Publicerat personnummer

Hej! Det är publicerat ett personnummer här: https://soctanter.malmo.se/fraga/6217

Ville bara säga till, eftersom ni ju brukar redigera bort sådana uppgifter.

Allt gott!

.

Kommentarer

Hej!

Först och främst vill vi tacka dig för att du uppmärksammat oss på att det i en besvarad fråga förekommit personuppgifter kopplade till en enskild.

Vi har utifrån dessa publicerade uppgifter rapporterat detta som en avvikelse för att denna publicering ska granskas och för att säkerställa att detta inte händer igen. Uppgifterna har även tagits bort i samband med att det
upptäckts.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter