Handräckning via Socialtjänsten och Kronofogden

Hej!
Träffade en man via en dejtingsida för snart 6 år sedan. Tycke uppstod och efter ungefär ett halvår flyttade han in i min villa. Villan har jag köpt ensam och han har aldrig haft något hyreskontrakt. Vi har heller aldrig haft någon gemensam ekonomi gällande konto eller räkningar eller något äktenskapsliknande förhållande på flera år. Han, finns i era register och blev "utslängd" härifrån av en mängd olika orsaker.
Han fick via Socialtjänsten hjälp med olika boenden bland annat på Sibbarps Camping. Det blev andra boenden också, Kirseberg och flera..... andra som jag inte kommer ihåg. Kontentan är att han kom tillbaka och sade att socialen inte hade fler boenden att erbjuda och han bad om tak över huvudet. BIG mistake av mig. Han har inget jobb (det har han själv valt) , inga besparingar. Jag har gav honom till idag att flytta. Har anlitat en advokat för att be om särskild handräckning. Vill veta om jag har rätt att byta lås och maganisera hans tillhörigheter. Och hur får han hjälp med sin grava depression och likaledes grava alkoholmissbruk?

Orolig och arg

Kommentarer

Hej!

Det verkar vara en tuff situation för både dig och den du haft inneboende hos dig. Att vara en god medmänniska och hjälpa andra så långt man kan är humant men kan bli väldigt besvärligt om det inte blir en förändring inom en någorlunda snar framtid eller om den man hjälper inte medverkar i de beslut man tar.

Vi förstår det som att du under en kortare period gett din före detta sambo en tillfällig möjlighet att ordna upp sin tillvaro genom att tillfälligt få bo hos dig. Den tiden har nu löpt ut, och du tänker att han ska flytta omedelbart.

Vi har svårt att ge dig vägledning i de juridiska frågorna när det gäller att byta lås och magasinera någon annans tillhörigheter. Något som försvårar det hela är att ni varit sambos en gång och sambolagen kan definiera ditt hus som ert gemensamma boende om det inte finns handlingar och dokument som styrker något annat. Det är bra att du kontaktat en advokat som kan hjälpa dig med denna del.

När det sedan gäller mannens hälsa och missbruk, så är det ofta svårt att göra något om personen inte vill ha hjälp. Det du skulle kunna göra är att informera mannen om att det finns hjälp att få för hans missbruk. Malmö Stad har biståndslös hjälp via Öppenvårdshuset Gustav, dit han kan gå för samtal. Mannen kan även kontakta beroendecentrum på Sjukhuset i Malmö och där få hjälp med att bli nykter och bibehålla sin nykterhet.

Om mannen inte är intresserad av att du pratar med honom om detta, kan du anmäla till socialtjänsten att du är orolig för hans hälsa på grund av hans missbruk. Socialtjänsten försöker då få kontakt med mannen och informera om anmälan som inkommit och erbjuda honom stöd och hjälp för missbruket. Socialtjänsten kan bara erbjuda hjälp till en missbrukare om inte missbruket är så allvarligt att han utsätter sig för sådana risker att hans liv och hälsa är i allvarlig fara om missbruket fortgår. Då har socialtjänsten möjlighet att ansöka om vård enligt LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall, som är en tvångsvård för att personen ska få vård för sitt missbruk.

Vi hoppas att det ska lösa sig både för dig och för mannen som du försöker hjälpa.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter