Följdfråga

https://soctanter.malmo.se/fraga/5562
Vill bara kolla att jag förstod ert svar fr 2.7 rätt på min fråga: om soc har möjlighet gå emot en dom som gett modern hela vårdnaden och fadern rätt t umgänge varannan helg och vissa liv. Modern kan ej låta barnet träffa fadern varannan helg eftersom hon ser att hon behöver skydda barnet från faderns inverkan på barnet. Soc ser att hon beskyddar barnet då hon ej lämnar ut till umgänge enligt domen. Kan hon ändå dömmas för egenmäktigt förfarande eller till böter? Vad väger tyngst? Dommen eller soc bedömning?.

Cicci

Kommentarer

Hej,

Soctanter på nätet kan endast uttala sig generellt och inte i specifika ärenden utan ber dig att ta kontakt med en advokat som kan föra din talan samt prata med handläggarna i ärendet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter