Kan soc gå emot ett domslut för barnets bästa?

I ett domslut har modern hela vårdnaden men fadern umgänge varannan helg och vissa lov. I faderns hem förekommer hachmissbruk. Finns dock inga bevis. Fadern har även en neuropsykiatrisk diagnos, som enligt modern och barnet ger märkliga beteenden med inslag av hot, men ord står mot ord om vad som faktiskt hänt. Modern kan ej ur sitt ansvar för barnet medverka till umgänge i denna situation. Hon har därför ej utlämnat barnet till umgänge på 6 månader. Hon har bra kontakt m soc och de har sagt att om fadern begär verkställande av dommen- då kommer de gå in och omhänderta barnet för att hindra umgänget. ( heter detta LUV..?) Och placera barnet hos modern. Vilket i nuläget är en trygghet att veta f både moder och barn. Jag undrar: har soc den möjligheten? Att gå emot ett domslut de anser är felaktigt och ej till barnets bästa? I utredningen som ligger till grund f dommen skriver soc att de i nuläget ej behöver omhänderta barnet eftetsom modern skyddar barnet från umgänge m fadern.

Ariadne

Kommentarer

Hej!
Som vi förstår det har mamman ensam vårdnad om sitt barn och barnet skall ha umgänge med sin pappa varannan helg och vissa lov.

Mamman som ensam vårdnadshavare har ansvar för att hennes barn har det skydd och den trygghet det är i behov av. Om barnet utsätts för hot, våld eller andra misshälligheter vid umgänge med sin pappa bör mamman gå in för barnets skydd och hindra umgänget. Hon bör också ta kontakt med socialtjänsten alternativt familjerätten i kommunen för att påtala att barnet far illa vid umgänge med sin pappa och på vilket sätt.

Socialtjänsten är alltid skyldig att verka för barnets bästa. Normalt sett ser man att ett barn har rätt till och behov av kontakt med bägge sina föräldrar. Om de kan se några hinder för umgänge skall de på bästa sätt se hur umgänget skall kunna upprätthållas eller eventuellt komma fram till att umgänge är olämpligt.

Om socialtjänsten kommit fram till att pappan inte skall ha umgänge med barnet är det mammans skyldighet att se till att barnet får skydd från umgänget. Om mamman låter pappan ha umgänge med barnet brister hon i sitt ansvar för barnets skydd. Socialtjänsten kan då överväga om de skall ansöka hos förvaltningsrätten att barnet skall omhändertas enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Om förvaltningsrätten beslutar om omhändertagande av barnet kommer det att placeras utanför hemmet.

Hoppas att svaret kan vara till någon vägledning.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter