Avgiftsfritt samtalsstöd

Tack för ert svar. Jag tänkte bara att eftersom det finns kuratorsutbildade socionomer dit man kan vända sig helt utan kostnad, så kunde det vara värt att nämna.

Med tanke på denna fråga: https://soctanter.malmo.se/fraga/5449

Allt gott!

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Ju fler ställen en person har att tillgå för kostnadsfri hjälp och stöd är naturligtvis bra. Tanken är god även om Soctanter på nätet har valt att inte publicera dessa alternativa vägar till stöttning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter