Stödsamtal

Hej jag befinner mig i en väldigt besvärlig situation just nu och behöver en kurator eller någon att prata med angående min situation just nu, har ingen inkomst och inga pengar för att bekosta något, hur gör jag?

Mvh

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!
Du skriver att du är i behov av en samtalskontakt och att du befinner dig i en svår situation och att du saknar pengar. Du vet vad du skulle behöva och söker nu vägar för att få hjälp och stöd i din situation vilket är ett stort steg på vägen.

Det du kan göra är att vända dig till din vårdcentral för att få tid hos en kurator. Samtal genom vårdcentralen ingår i högkostnadsskyddet som har ett tak på 1150 kr under ett år (avseende 2019), därefter är det kostnadsfritt. Vårdcentralen kan även ha psykologer knutna till sig som du kan få träffa.

Beroende på vad det är för hjälp och stöd du behöver så finns det även en del öppenvårdsinsatser, exempelvis finns det för malmöbor något som heter Öppenvårdshuset Gustav dit du kan komma och få prata om du exempelvis har ett missbruk av något slag eller är anhörig till någon som har ett missbruk.
Vi hoppas att du får stöd där du befinner dig och att din oro mildras.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter