Omhändertagande av barn

Tack för ert svar: https://soctanter.malmo.se/fraga/5428

Det låter bra. Men hur ser verkligheten ut? Så här rapporterar Barnombudsmannen angående omhändertagande av barn överlag: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7185590

Vad är det som behövs för att det ska bli så gott och bra som socialtjänstpersonalen vill att det ska vara?

Behövs det mera kunskap och handledning, behövs det mera pengar, behövs det mera olika boenden och familjer som tar emot barnen, behövs det mera tid för varje klient, behövs det mera kunskap om möten och samtalsmetodik, behövs det ett mera tillåtande klimat där man vågar uttrycka brister och behov inom socialtjänsten?

Vad behöver ni för att kunna göra det goda arbete som ni vill, och som lagstiftningen säger att barnen och varje klient har rätt till? Vad är det som behöver utvecklas och förändras?

Jag tänker att det är en viktig fråga för socialtjänstkåren att svara på.

Undrande

Kommentarer

Hej!

Det är intressanta och viktiga resonemang som du är intresserad av och som du vill utveckla.

Soctanter på nätet är inte rätt forum för detta. Vi har inte mandat att ställa oss som talespersoner för socialtjänstkåren.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter