Omhändertagande av spädbarn

Hej!

Jag funderar över den här frågan https://soctanter.malmo.se/fraga/5415

I ert svar skriver ni dels "i de fall ett nyfött barn omhändertas får de den anknytningen tillgodosedd av jourhemmet/familjehemmet där de placeras" och sedan lite längre ner "Vi hoppas också att hen [föräldern] får det stöd som behövs så att hen kan göra de förändringar som behövs för att barnet ska kunna komma hem igen."

Men om barnet har fått sin första anknytning till någon annan så blir det väl svårt att reparera anknytningen till föräldern, i ett senare skede? Har inte socialtjänsten bidragit till att barnets anknytning till föräldern har skadats då?

Hur säkerställer socialtjänsten att man inte skadar barnet mera än hjälper det, i sådana här sammanhang?

Undrande

Kommentarer

Hej!

Som vi tidigare skrev så är det när alla andra vägar är uttömda som man omhändertar ett nyfött spädbarn. Det finns situationer där det inte finns några andra möjligheter, tex. om föräldern är svårt psykiskt sjuk, har ett aktivt missbruk eller på annat sätt saknar insikt eller förmåga att se till ett spädbarns behov.

Ett barn kan knyta an till mer än en person och det är viktigt för små barn med en stabil och trygg anknytning. I de fall det fungerar och föräldern har fått hjälp eller förändrat sin situation kan föräldern och barnet ha umgänge och om det är möjligt, arbeta mot ett hemtagande av barnet.

Hur man specifikt arbetar i det enskilda fallet är svårt att svara på då olika kommuner gör olika. Det som dock är gemensamt är att socialtjänstens uppdrag är arbeta för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Arbetet ska präglas av ett barnrättsperspektiv där barnets bästa sätts i centrum. Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet. De barn och familjer som behöver samhällets insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Kvaliteten i socialtjänstens verksamheter ska utvecklas och säkras.

Socialtjänsten har att använda sig av professionella, välutredda familjehem som regelbundet har stöd och handledning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter