LVU placeringar spädbarn

En bekant har fått sitt barn LVU ad efter 5 timmar på förlossningen.

Får staten göra så?

Med tanke på råmjölk till bebisen och anknytningen mellan mor och barn,vilket är viktigt ur barnsynpunkt.

Finns det någon omtalad 24 timmars regel mellan barn och mor utifrån anknytningen som Socialförvaltningen måste följa vid LVU på spädbarn. Menar att barnet är ändå under uppsikt av vårdpersonal.
Mvh//

Maggan

Kommentarer

Hej!

När ett barn omhändertas och placeras utanför hemmet väcker det givetvis många känslor och frågor. När det gäller mindre barn, som är beroende av att knyta an till en vuxen person, blir det givetvis än svårare att förhålla sig till. Vi hoppas att vi med vårt svar ska kunna bringa klarhet i vad som gäller när ett barn omhändertas.

Det är kommunens socialtjänst som beslutar om att omhänderta ett barn om det finns skäl för det. Att omhänderta ett barn och placera det utanför hemmet är i de allra flesta fall inte det första socialtjänsten gör. Oftast har en placering föregåtts av flera och olika försök att ge stöd och hjälp till familjen. Om dessa inte fungerar och bristerna är så pass allvarliga kan socialtjänsten som sista utväg besluta om att omhänderta ett barn.

I vissa fall, som i det som du beskriver i din fråga, måste socialtjänsten agera direkt och omedelbart omhänderta ett barn för att säkerställa att barnet är tryggt och får skydd. Det finns således ingen regel om att socialtjänsten måste vänta ett visst antal timmar innan ett nyfött barn omhändertas.

I de fall ett nyfött barn omhändertas ordnas det med mjölkersättning eller bröstmjölk som donerats från någon annan kvinna. Precis som du skriver är det väldigt viktigt att små barn får en trygg och stabil anknytningsperson och i de fall ett nyfött barn omhändertas får de den anknytningen tillgodosedd av jourhemmet/familjehemmet där de placeras.

Vi hoppas att din bekanta, som har fått sitt barn omhändertaget, får den hjälp och det stöd som hen behöver för att kunna hantera situationen. Vi hoppas också att hen får det stöd som behövs så att hen kan göra de förändringar som behövs för att barnet ska kunna komma hem igen.

Vi hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter