Svar igen: Svar: Illusion of Justice

https://soctanter.malmo.se/fraga/5123

Hej!
Tack för omtanken. Nej då, jag tog inte illa vid mig av ert svar, däremot är min ståndpunkt att Socialtjänstens barnutredningar är en; illusion of justice. Det finns goda skäl att att påstå att era utredningar är godtyckliga och rättsosäkra som forskning och research fastslår.

Jag gillar inte svaret som ni ger här nedan.
"...Men för att det ska bli ett bra framtida samarbete, kan det finnas anledning att faktiskt berätta att du gör en ljud- eller filmupptagning..."

Tänker att inom ramen för ett samarbete borde inte samarbetet påverkas om socialsekreteraren inte har kännedom om en ljudupptagning.

Så jag försöker här igen med samma fråga i hopp om ett utförligare svar:
Varför uppmanar ni att tala om för socialsekreteraren vid samtal om man gör en ljudupptagning?

Enda fördelen som jag ser det är att socialsekreteraren i så fall blir mer angelägen om att föra in korrekt information till dokumentationen eftersom hen annars riskerar blir konfronterad.

Zellner2

Kommentarer

Hej! 
Det är viktigt att det finns en bra fungerande kommunikation mellan handläggare och klient. Av den anledningen råder vi att man berättar att man kommer spela in samtalet. Likaså tycker vi att det är viktigt att handläggaren förklarar utredningens olika delar, vad som kommer hända och varför så att klienten förstår och kan känna sig delaktig. 
 

Vänligen  

Soctanterna  
 

Soctanter