Svar: Illusion of Justice

Hallå igen!
https://soctanter.malmo.se/fraga/5073

"..På ditt inlägg har vi förstått att du på något sätt upplevt någon form av övergrepp.."

Soctanterna svarar här ovan i meningen med ett påstående som innehåller en slutsats, att de har förstått något, som de utgår ifrån är en sanning.

Soctanterna kan ha helt rätt i sitt påstående och de kan ha helt fel. Det finns flera olika tolknings hypoteser varför en person radar upp några alternativ för att göra en rättssäker utredning.
På ett sätt blir det lite lustigt att just soctanterna som representerar socialtjänsten som ska vara experter på utredningar och därmed borde känna till vikten av att inte godtyckligt tolka vad man tror är sant, utan att alltid ställa upp alternativa tolknings hypoteser. Hos en erfaren utredare sitter detta i ryggmärgen. Det är en tes.
Säger inte att ni skulle behövt radat upp flera alternativa tolknings hypoteser i ert svar men ändå anmärkningsvärt eftersom flera tusentals granskade utredningar pekar just på bland annat att det konsekvent missas alternativa tolknings hypoteser. Det är också en tes.

Jämförelsen med våldtäkt eller misshandel att skaffa sig "verktyg" att då gå en kurs i självförsvar för att inte bli utsatt för nya övergrepp, blev verkligen en pedagogisk förklaring. Menar soctanterna att det förekommer hos Socialtjänsten att ni både ger och tar våldtäkter eller misshandel om än psykiskt?

Om soctanterna inte gör egna tolkningar utifrån någons situation utan enbart ser punkterna generellt, kan ni då göra en bedömning att det skulle främja rättssäkerheten i era utredningarna eller anses det onödigt?

Varför uppmanar ni att tala om för socialsekreteraren om en ljudupptagning?
Det ska väl inte påverka utgången om soc inget får veta, dock är en hypotes att socialsekreteraren skärper sig när hen gör sin dokumentation.
Skulle ni kunna precisera vad ni menar?
Ser ingen anledning att berätta för soc om de inget får veta, för hur det framtida samarbete skulle se ut påverkas inte. Utan inspelningar används endast vid brister såklart och så ofta förekommer väl inte det?! ;)
Det är ju bara att vända sig till chefen, IVO eller JO för att klaga i så fall utan inspelningar...

Zellner2

Kommentarer

Hej! 

Om det är så att du tog illa vid dig av vårt förra svar, så var det inte vår mening.  

Vänligen 

Soctanterna 

Soctanter