Illusion of Justice

Hej Soctanter!
Ser att ni lagt upp "Viktig information!" bland annat om frågor som handlar om missnöje kring Socialtjänsten. Då hänvisar ni alltid till IVO, JO, klaga till chefen eller överklaga ect.

Jag tänkte lägga fram förebyggande åtgärder som man kan göra själv om man nu ställs inför en utredning. Vilket skulle bidra till en ökad rättssäkerhet tänker jag. Det borde vara en win win för alla.

Strider nedanstående punkter på något sätt mot någon lag eller hur ser Socialtjänsten själva på åtgärderna?

1. Efter varje samtal med socialsekreterarna. Be dom läsa upp för dig vad de har antecknat så de har uppfattat dig rätt. Rätta direkt om något är fel annars finns risken att felaktig information lastar dig framöver. Begär ut dokumentationen på papper från samtalet direkt under pågående utredning.
2. Spela in samtalen med en ljudupptagare.
3. Vid barnsamtal är det ett måste med filminspelning i andra hand endast ljudupptagning med egen utrustning.
4. Vid hembesök. Spela in med ljudupptagning och även kanske bild.
(All ljudinspelning bygger på att man själv deltar i samtalen. Vid videokamera måste det godkännas innan av alla deltagare.)

Kommer det fram något under utredningen.
Kräv expertutlåtande av t ex psykologer som Socialtjänsten själv ska bekosta. Acceptera inte bedömningar OM Socialsekreteraren inte har utbildning i ämnet. Det duger inte att en Socialsekreterare begär ut en journal från sjukhus eller barn/vuxen-psykiatrin och gör en egen bedömning utifrån journalen.
Fråga vilken erfarenhet de har och utbildning, speciellt vid barnsamtal. Socionomprogrammet är lägsta tänkbara eller motsvarande.

Precis alla påstående och tolkningar i en utredning ska preciseras i utredningen.
Kontrollera informationskällorna i utredningen.
Granska din egen utredning enligt vetenskaplig utrednings metodik. Ta hjälp utifrån jurister m.m.

Jag menar att om man nu ska ha en bra chans till förändring genom att vända sig till IVO, JO, chefen eller överklaga så får man det genom dessa åtgärder.

Varför använder sig inte Socialtjänsten i större utsträckning av t ex inspelning vid samtal med klient/barn eller att klienten får godkänna dokumentation från ett samtal?
Får Socialtjänsten spela in samtal eller telefonsamtal utan klientens kännedom?

Jag hoppas att ni tar med det här inlägget, tänker att det är inom ramen för social problematik och att det är en annan vinkel på frågan om missnöje än att hänvisa till IVO m.m. hela tiden.

Zellner

Kommentarer

Hej!

Personer som känner sig kränkta eller upplever att de har utsatts för ett övergrepp på ett eller annat sätt försöker så klart hitta sätt och verktyg för att inte på nytt bli utsatta. Har en person blivit utsatt för ett en våldtäkt eller misshandel så kanske personen går och lär sig självförsvar för att ha “verktyg” för att klara sig om en liknande situation ska uppstå.

Om man känner att man har blivit utsatt för ett övergrepp från en myndighet, så försöker man på samma sätt finna “verktyg” för att skydda sig för nya övergrepp.

På ditt inlägg har vi förstått att du på något sätt upplevt någon form av övergrepp, och att de råd du vill delge här, skulle kunna skydda dig mot nya övergrepp. Att ta upp inspelning på ljud och bild är inte enligt lag förbjudet om du själv medverkar i samtalet. Men för att det ska bli ett bra framtida samarbete, kan det finnas anledning att faktiskt berätta att du gör en ljud- eller filmupptagning.

Fråga socialsekreteraren om utredningen, hur kontakter kommer att se ut, vilka kontakter som kommer att tas utanför familjen, vad det är socialsekreteraren utreder och så vidare, för att du ska känna till vad som kommer att hända.

Om du känner att socialsekreteraren på något sätt inte uppfyller det som du tycker behövs, så är vägarna för att lämna klagomål de som Soctanterna vid flera tillfällen angett, chefen, IVO och JO.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter