PS Sv: RE: Svar till signaturen Avery

Ps till Avery https://soctanter.malmo.se/fraga/5024

Det du skriver om BBIC att den " berör inte hur utan endast vad som ska utredas." är ju också en viktig fråga.

Jag känner inte till BBIC närmare och vet inte vad den innehåller och hur den används, men om det är som du skriver finns det kanske skäl att utvärdera själva verktyget. Ibland är det ju så att de verktyg vi människor använder är bristfälliga och skulle tjäna på att utvärderas och uppdateras.

Det är möjligt att man med en mindre justering skulle kunna lägga till just det vetenskapliga som du pekar på saknas idag. Alternativt att det behövs ett nytt verktyg. Det vet jag inte. Det behöver andra granska och reflektera kring.

En intressant fråga är ju också hur man använder ett verktyg i praktiken. Även om ett verktyg är hur bra som helst i teorin måste det också kunna användas i praktiken på ett bra sätt.

Hursomhelst är det ju verkligen viktigt det du säger att en utredning behöver utföras på ett vetenskapligt korrekt sätt för att vara rättssäkert.

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Socialtjänsten arbetar fortlöpande med metodutveckling genom externa såväl som interna utbildningar.

Du kan läsa mer om BBIC på socialstyrelsens hemsida.

https://www.socialstyrelsen.se/

Vänligen

Soctanterna

Soctanter