RE: Svar till signaturen Avery

Tja!
Svar:
https://soctanter.malmo.se/fraga/5015

https://soctanter.malmo.se/fraga/5016

Ok vi slår fast då att kunskapen finns där och att den är god vilket jag inte egentligen betvivlar. Trots det så tillämpas inte vetenskaplig utredningsmetodik av socialsekreterare i en hög utsträckning annars skulle vi inte sett symtomen förekomma så frekvent. Är övertygad också om att orsaken är brist på tid, resurser, pengar och arbetsmiljö. Men tårtbiten kunskapsbrist ska in där också tror jag annars får jag inte ihop pusslet. Alternativt illasinnade vilket jag inte tror på utan snarare opartiskhet, confirmation bias, förutfattade meningar, alternativhypoteser, basfrekvensen m.m. vilket är vetenskaplig utredningsmetodik.
BBIC som verkar vara "bibeln" inom socialtjänsten som jag förstår det, berör inte hur utan endast vad som ska utredas.
Kan vara så att man inte har kunskapen hur viktigt det är att tillämpa vetenskaplig utredningsmetodik om det inte ens tas upp i sin egen "bibel".
Vissa socialsekreterare har koll på läget och verkar ha resurser och tid medans andra slirar och tar genvägar och förlitar sig på sin erfarenhet och tror att de har koll och därmed inte kontrollerar sina källor och går på känn istället. Kan förklaras med tidsbrist men jag tror inte det utan här saknas det insikt. Annars hade man erkänt att man slarvat.

Fallet Mardrömmen förvisso från 2014. Där saknades det inte tid, resurser och pengar utan snarare tvärtom där fanns det i överflöd men ingen kunskap.

Fallet XX från 2018 man pratade inte med pappan. Är det verkligen tidsbrist att man inte hade tid att göra sitt yttersta för att kontrollera mammans version mot pappans? Man tog för givet att mamman talade sanning.
Jag tror att svaret ligger i det här: Förutfattade meningar, alternativhypoteser, man gick på känslan. Svårt att se det som en utredning, snarare ett ställningstagande.

Har fått äran att följa en utredning på nära håll vilket har väckt mitt intresse för detta. Där jag läser ett påstående att det bedöms som oroväckande att mamman inte svarar i telefon eller återkopplar. Ingen vidare precisering än så av tolkningen. Mamman hade inte fått någon fråga om det heller utan det dök bara upp där som gubben i lådan i utredningen. Ingen vidare förklaring hur ofta eller om de frågat Mamman varför hon inte svarade i telefon. Utan det var en tolkning som passade bra på den förutbestämda bilden. Sanningen är den att Mamman inte hade tillgång till sin telefon på sitt jobb, konstigare än så var det inte.
Läser i samma utredning om flera påståenden som inte preciseras, ingen basfrekvens kan förklaras och några konstiga tolkningar som är rena chansningar likt ovanstående tolkning. De felaktiga tolkningarna tyder på att man ser det man vill se och det har ju inget med tid och pengar att göra eller hur? Utan det tyder just på bristande utredningsmetodik. Det kostar mer pengar, tid och resurser att sätta in insatser där det inte behövs.

Jag har även fått kontrollera några fler utredningar enligt lite efterforskning iof inte lika ingående men mönstret finns där på samma sätt.

Tänker att även om man går på känsla, godtycklighet och är opartisk så träffar man rätt i många fall och människor får hjälp som dom behöver. I dessa fall sparas tid och resurser.

Ett vanligt misstag vid utredningar är att utredaren i ett tidigt skede av utredningen låser fast sig vid en uppfattning om vad utredningen skall mynna ut i. Man börjar så att säga i slutet.

Vi har en tendens att söka bekräftelse i verkligheten för de uppfattningar och åsikter vi redan har, och bortse från sådant som talar emot vår uppfattning om sakernas tillstånd. Detta är inget onaturligt eller något som måste tyda på en ond avsikt. I en utredning som berör människors liv kan det emellertid vara förödande.

Skulle vetenskaplig utredningsmetodik tillämpas som ett skall krav med 100% fokus så tror jag att tid, resurser och pengar sparas i slutänden.

Jag har inga dyra studieskulder utan är bara en glad amatör som råkade fastna just för Socialtjänstens utredningar och min övertygelse är att det här en jättestor rättsskandal. Övertyga mig gärna om motsatsen eller positiva delar av soc ;)

Avery

Kommentarer

Hej!

Tack själv för dina reflektioner.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej!

Din fråga är redigerad för att skydda enskilda personers integritet.

Vi är ett forum där vi besvarar sociala frågor utifrån ett generellt perspektiv. Vi förstår utifrån det du skriver att du har ett intresse i hur socialtjänsten handlägger sina ärenden, samt vilken utredningsmetodik som tillämpas och hur socialsekreterarnas arbetsmiljö påverkar utredningsförfarandet.

Du förmedlar önskningar om att bli övertygad om motsatsen till dina reflektioner vilket vi tyvärr inte har möjlighet att besvara utifrån ovanstående.

Vi hänvisar de som har genomförda utredningar att i första hand vända sig till sin socialsekreterare och eventuellt till dennes chef för klagomål och synpunkter.

Man kan även vända sig till IVO, inspektionen för vård och omsorg, om man upplever att man fått ett dåligt bemötande. Genom att lämna klagomål och synpunkter vid rätt instans kan man också uppnå en förändring, vilket vi tänker är viktigt.

Vid intresse kan man även söka information på Arbetsmiljöverkets hemsida gällande socialtjänstens arbetsmiljö.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter