Sv: RE: Svar till signaturen Avery

Hej Avery!

Tack för dina reflektioner. https://soctanter.malmo.se/fraga/5024

Det ligger mycket i det du skriver.

Det jag funderar på är urvalet. Det vi ser och hör i medierna är ju oftast fall där det verkligen har blivit fel. Men representerar detta urval socialtjänsternas arbete i hela Sverige så att man kan sammanfattade det med att socialtjänstens sammanlagda arbete är " en jättestor rättsskandal. "? Jag är inte säker på det. Mycket gott arbete sker i det tysta lugna.

Det andra jag funderar på är hur många inom socialtjänsten som gör dessa utredningar men som inte är socionomer. Om jag förstått det rätt saknas det många socionomer idag och man har tvingats ta in människor som inte har rätt utbildning. Hur många procent är detta av den totala socialsekreterarkåren idag? Där kan det ju ligga ett problem.

Ett annat problem kan ju vara pengasystemet som lärosätena befinner sig i, att man får pengar för varje student som klarar av utbildningen, och att man förlorar på när studenter kuggas. Det systemet drabbar ju alla utbildningar, även läkare, sjuksköterskor, jurister, etc. att det finns en förhöjd risk att man släpper igenom studenter som egentligen inte var riktigt färdiga för att godkännas.

Men det avgörande tror jag är vad som möter socionomerna när de kommer ut på arbetsplatserna. Det behövs stabila arbetsplatser där chefen är trygg i sin arbetsroll, det behövs ett arbetslag som man hinner lära känna innan alla slutar och byts ut, det behövs regelbunden handledning och det behövs att man på ett prestigelöst sätt kan prata om det svårigheter och problem som finns i detta oerhört svåra arbete.

Sedan behövs det säkert mycket annat också, men det måste andra mer berörda formulera.

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Tack för dina reflektioner.

Gällande personal utan adekvat utbildning inom socialtjänsten så gör vi följande reflektion. För att arbeta med utredningsarbete inom socialtjänstens myndighetsgren krävs det i stort sett alltid en socionomexamen. I socialtjänstlagens 3 kap 3a § finns reglerat att socialnämnden ska använda handläggare med svensk socionomexamen eller annan relevant utbildning som erkänts för utförandet av arbetsuppgifter inom socialtjänsten rörande barn.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter